Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ålesund brannvesen KF beskriver selve besøket av feieren på sine nettsider

Vilkår


Eier av bygning skal sikre tilfredstillende adkomst til skorstein og ildsted (fyringsanlegget). Kommunen ved brannsjefen skal sikre tilfrestillende feiing og tilsyn på fyringsanlegget .
Brannsjefen kan etterspørre dokumentasjon på fyringsanlegg i form av tillatelse/melding til/om montering/remontering.

Skjemaer

Eier slipper å søke om å få tjenesten. Brannsjefen utfører tjenesten etter et fast rodesystem.

Skjema for melding om nytt ildsted og melding etter pipebrann ligger i skjemabanken hos Ålesund brannvesen KF..

Klage


Klage på feie- og tilsynstjenesten skal sendes til Brannsjefen i Ålesund, Postboks 1521, 6025 Ålesund.

Se gjeldende feie- og tilsynsgebyr under betalingsregulativene til kommunen.

Lovhenvisning


Feie- og tilsynstjenesten er regulert i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-1 til 7-4.

Se også

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119