Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Byggavfall skal kildesorteres. Det skal innleveres avfallsplaner og sluttrapport. Dette er beskrevet i forskriftene til plan- og bygningsloven - byggteknisk forskrift kapittel 9 og byggesaksforskriften kapittel 8, 12, 13 og 15.

Avfallsplanen skal inneholde en oversikt over byggavfall som forventes å oppstå i forbindelse med tiltaket og en plan for håndtering og disponering av avfallet. Ved rehabilitering og riving skal det i tillegg lages en miljøsaneringsbeskrivelse med planer for håndtering av farlig avfall, for eksempel fuger, puss og maling, som inneholder PCB.

For alle tiltakene stilles kravet om at minst 60 vekstprosent av avfallet kildesorteres. Dette skal gjøres på byggplassen, men kommunene kan i særlige tilfeller fravike dette kravet.

Viktigste kravene er:

 • du trenger ikke gå om kommunen for å få godkjent avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse før det gis igangsettingstillatelse, men dokumentene skal utarbeides og skal kunne vises ved tilsyn.
 • sluttrapport, med dokumentasjon på levering av avfall, skal sendes inn til kommunen sammen med søknad om ferdigstillelsesattest.
 • det er sentral godkjenningsordning for funksjonen prosjekterende innen miljøsanering.

Søknad

 

Se også

Miljødirektoratet (tidl. Statens Forurensningstilsyn)  | Direktoratet for byggkvalitet  | Norsk forening for farlig avfall | Sorteringsguide

 

   Kontakt oss

  Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
   
  Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
  Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

  Åpningstider
  Kontaktinformasjon
  Organisasjon

  Org.nr.  942 953 119