Aabv
  • Hjem

Ledig stilling som branningeniør (2.gangs utlysing)

brannverndokÅlesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune.

Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca. 70 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

Vi søker nå etter 100% fast stilling som:  

Branningeniør

For nærmere opplysninger om stillingene kontakt avdelingsleder Sindre Egeness tlf: 70 16 32 23 / 906 77 558

Søknadsfrist: 11.03.2018