Aabv
  • Hjem

Over 2 utrykkinger pr. måned

kjøkkenbrann I følge statistikken har Ålesund brannvesen hatt 19 utrykkinger  så langt i år, til hendelser som komfyren har vært årsaken til, det vil si over 2  utrykkinger pr. måned. 

Det vi ser, er som i resten av landet, unge mennesker som lager seg mat på komfyren når dei kommer hjem sent fra fest. Da er de ofte ikke våken eller edru nok til å bruke komfyren. 

«Den svartbrente pizzaen» er et typisk scenario. Den giftige røyken fra svidd mat er farlig å puste inn og skulle man være maks uheldig kan det ende med døden. Komfyrbranner var skyld i over halvparten av alle branner og branntilløp i Norge i fjor, og det er de unge og også eldre som oftest står bak. Derfor må vi rette vårt forebyggende arbeid spepsielt mot disse gruppene. 

I Ålesund var det heldigvis ingen som omkom som følge av brann i 2016, men hele 6 personer ble skadet i branner. Det var også ett kjæledyr som døde i brann i Ålesund i 2016. I tillegg måtte brannvesenet aktivt redde minst to personer fra bygninger der brannvesenet ble varselet og fikk avverget at det gikk galt. Totalt sett reddet Ålesund brannvesen 14 personer som ikke kunne redde seg selv fra komme til skade i branner, drukning, ulykker eller hjertestans.

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det var 40 dødsbranner i Norge i fjor. I 2016 startet totalt 57 % av alle boligbranner på kjøkkenet.  

Her er statistikk for Ålesund brannvesen

komfyrbranner statistikk 1