Aabv

Komfyrvaktkampanje 2019

komfyr brann Foto Komfyrvaktkampanjen InfratekFersk statistikk fra DSB viser at brannvesenet hadde 140 brannutrykninger til boliger i Møre og Romsdal i 2018. Hele 40 prosent av uttrykningene skyldes komfyren. En komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Komfyrvaktkampanjen her hos Ålesund brannvesen fungerer slik at vi samarbeider med Aktivisering og velferdstjenester hos Ålesund kommune. De melder inn til oss personer som bor alene og som har behov for komfyrvakt. Vi vil reise hjem til noen av disse personene og evt. installere komfyrvakter hjemme hos dem. 

Kjenner du noen i aldersgruppen over 75, som du mener trenger en komfyrvakt? Da har du muligheten nå!

Under den landsomfattende komfyrvaktkampanjen deler vi ut 10 stk komfyrvakter til de som trenger det mest.

Send oss en mail på brannvesenet@alesund.kommune.no og skriv noen ord om behovet for komfyrvakt! Vi velger ut 10 av de som trenger det mest og tar kontakt.

En annen lokal aktivitet er at vi blir å treffe på stand utenfor korsatunellen torsdag 14. februar fra kl 1230 - 1500. Der våre branningeniører vil informere og dele ut brosjyrer.

Dette er en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene. Under kampanjen vil over 200 brannvesen, feiervesen og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet. Som del av kampanjen vil det bli installert nesten 100 komfyrvakter hos noen som trenger det rundt om i landet. 

Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals
landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap.

Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no.
pdfFaktaark om Komfyrvakt

 

 

Emneord: Elektriske apparat