Aabv

Bry deg før det brenner

Eldre

Folk flest glemmer brannsikkerheten til de eldre. Med kampanjen "Bry deg før det brenner" gir Ålesund brannvesen enkle råd til alle som bryr seg om sine nære eldre.

2 av 3 pårørende hjelper ikke de eldre med tanke på brannsikkerheten. De kjenner ikke til, eller ikke har tenkt over hvor utsatt denne gruppen er for brann. Dette fremkommer av en undersøkelse foretatt av TNS gallup i 2014.

- Det har vært en trend over mange år at hjemmeboende eldre er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Da er det på tide at pårørende tar ansvar, og bidrar til å heve nivået for brannsikkerheten, sier branningeniør i Ålesund brannvesen, Knut Øystein Ekroll.

Ålesund brannvesen deltar i en informasjonskampanje i samarbeid med Norsk Brannvernforening og KLP. Kampanjen heter "Bry deg før det brenner" , og har som mål å engasjere flere pårørende til å ta grep for å styrke brannsikkerheten hos hjemmeboende eldre. 

Mange av landets brannvesen deltar

26 brannvesen rundt om i landet er i disse dager ute blant publikum for å informere om hva vi som pårørende kan gjøre for å forebygge brann hos hjemmeboende eldre. 
I fjor sto Ålesund brannvesen  på Moa kjøpesenter og Storsenteret i byen, der de informerte og delte ut brosjyren "Bry deg før det brenner" . I år Ålesund brannvesen i tillegg til Ålesund bli å finne i kommunene rundt oss som Haram, Sula og Ørskog.

Les mer om kampanjen på facebook "Bry deg før det brenner"

Se filmen om Bjørg som ønsker seg komfyrvakt til bursdagspresang.