Aabv

52 komfyrbranner i fylket vårt.

Komfyrbrann kampanje DSBFersk statistikk fra DSB viser at det var 52 utrykkinger til komfyrbranner i Møre og Romsdal i fjor. 
Brannvesenet rykket i fjor ut til 3 138 branner i private hjem i Norge, hele 1 344 av disse var branner eller branntilløp forårsaket på komfyren.

En enkel komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.
På dagtid er det stort sett de eldre som glemmer seg, men om natten er det ofte unge mennesker, gjerne påvirket av alkohol som rammes. Det er også på natten flest omkommer av komfyrbrann.

De fleste har nok opplevd at det holdt nesten på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til for at en brann skal blusse opp og komme ut av kontroll.

Komfyrvaktkampanje                                                                         (Bilde: DSB komfyrvaktkampanjen)
Onsdag 8. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet rundt de altfor mange komfyrbrannene. En komfyrvakt kan begrense skadene og hindre at en komfyrbrann utvikler seg til å bli alvorlig. Nyttige opplysninger om komfyrvakt kan du finne på DSB`s nettside "Dette bør du vite om komfyrvakt".

Det foreligger krav til komfyrvakt i alle nye boliger og dersom det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt hos flere elektronikkbutikker, i en rekke kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

Ålesund brannvesen er et av over 200 brannvesen som er med i kampanjen. Som del av kampanjen vil det bli installert en komfyrvakt hos noen som har behov for det i de kommunene som deltar. Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper.