Aabv

Nye vikarer under opplæring.

Opplæring vikarer 1 27 mai 2016Vi har ansatt 5 nye vikarer som vi nå har under opplæring. Det er mye de må sette seg inn i, både utstyr, biler, metoder og fremgangsmåter. På bildet blir de opplært i hvordan man skal håndtere en bilbrann.